Aktivity spoločnosti LawFarm

Celoslovenská sieť regionálnych odborno-vzdelávacích podujatí FarmFórum Región

FarmFórum Región LawFarm, s.r.o. uskutočnila už tri kolá celoslovenskej siete regionálnych odborno-vzdelávacích podujatí pre manažment poľnohospodárskych družstiev FarmFórum Región, ktorých obsahom boli aktuálne informácie a možnosti riešenia k najpálčivejším vnútorným problémom agrodružstiev. Týchto mimoriadne úspešných podujatí sa zúčastnilo dovedna takmer 300 zástupcov poľnohospodárskych družstiev.

FarmFórum Región Jeseň 2011

Štvrté kolo odborných seminárov FarmFórum Región Jeseň 2011, bolo venované "5 kľúčovým krokom k ochrane družstva". Cieľom podujatí, bolo oboznámiť účastníkov s tým, kto a ako môže právne či majetkovo ohroziť ich družstvo a čo majú robiť, aby sa tak nestalo. Prednášajúci právni experti – Daniel J. Kratky a Bronislava Kubišová venovali pozornosť stanovám družstiev, členským schôdzam, družstevným podielnickým listom, majorite, ako aj optimalizácii vnútorných podmienok družstiev. Veľký záujem účastníkov o tému na každom z podujatí potvrdila živá diskusia. Odborná časť seminárov, bola vhodne doplnená zábavnými vstupmi známych tvári poľnohospodárskeho sveta – poľnohospodárskej publicistky Soni Ludvighovej a redaktora televíznej relácie pre poľnohospodárov Jána Škorňu. Ako súčasť relaxačnej časti podujatí predviedol družstevníkom svoje vrúbľovacie umenie legendárny slovenský ovocinár Prof. Ivan Hričovský. Partnermi podujatí boli týždenník Roľnícke Noviny, mesačník Agromagazín a spoločnosť Limagrain Slovensko. Viac ako 130 spokojných účastníkov odborných seminárov je dôkazom ich vysokej obsahovej i formálnej kvality.

FarmFórum Región 2011

Tretie kolo celoslovenskej siete regionálnych podujatí FarmFórum Región, s názvom "Všetko o DPL II.", svojim obsahom nadväzovalo na predchádzajúce podujatia. Od teórie DPL sme sa však posunuli k praxi a riešili otázku: "Ako s DPL riadiť či ochrániť družstvo?" Podujatia, na ktorých sa predstavili odborníci LawFarm, s.r.o. – Daniel J. Kratky, JUDr. Bronislava Kubišová a Mgr. Bc. Lukáš Hraňo, sa opäť stretli s veľkým úspechom. Zúčastnilo sa ich bezmála 100 zástupcov poľnohospodárskych družstiev. Partnermi podujatí boli týždenník Roľnícke Noviny, mesačník Agromagazín a renomovaná Československá společnost pro moderní zemědelství.

FarmFórum Región Jeseň 2010

Druhé kolo FarmFórum Región, s názvom "Všetko o DPL I.", konané v novembri 2010, bolo zamerané na teóriu družstevných podielnických listov (DPL). Ako hlavný prednášajúci sa opäť predstavil Daniel J. Kratky, právny expert LawFarm, s.r.o., ktorému v prednáškach asistovali právnici LawFarm, s.r.o. – JUDr. Bronislava Kubišová a Mgr.Bc. Lukáš Hraňo. Podujatí, konaných v Košiciach, Bratislave a banskej Bystrici sa zúčastnilo takmer 200 zástupcov poľnohospodárskych družstiev. Partnermi podujatí sa stali týždenník Roľnícke Noviny a mesačník Agromagazín.

FarmFórum Región 2010

Prvé kolo siete podujatí, s témou "Privatizácia – kľúč k úspechu", bolo venované riešeniu problematiky roztrieštených vlastníckych vzťahov v družstvách. Hlavným prednášajúcim sa stal Daniel J. Kratky, právny expert LawFarm, s.r.o. Vzácnym hosťom podujatí bol Doc. Ing. František Čuba, svetoznámy agronóm a expert na riadenie poľnohospodárskych podnikov. Podujatí, konaných v máji 2010 v Košiciach, Banskej Štiavnici a Trnave sa zúčastnilo viac ako 80 zástupcov poľnohospodárskych družstiev.
Fotogalériu z konferencie nájdete - tu.
Videozáznam z podujatia nájdete - tu.
Oficiálna webová stránka konferencie FarmFórum Región - www.farmforum-region.sk

Okrúhly stôl

Ako za DPL družstva nakúpiť pôdu?
» Banská Bystrica – 7.6.2018

FarmForum Region

Celoslovenská sieť vzdelávacích seminárov pre agrodružstvá.
» farmforum-region.sk

Premena DPL

Dôležité informácie o zmene DPL zo zaknihovanej na listinnú.
» dpl.sk

KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o. Protifašistických bojovníkov 11., 040 01 Košice Slovenská republika  |  Disclaimer
Telefón: +421 55 694 17 45  |  Fax: +421 55 62 30 364  |  Email: office@lawfarm.info
©2013 LawFarm - All rights reserved.
Webdesign by Webkomplex.sk