Aktivity spoločnosti LawFarm

Odborná konferencia FarmFórum 2009

Dňa 1. Decembra 2009 v Bratislave, uskutočnila LawFarm, s.r.o. odbornú konferenciu FarmFórum 2009, s témou "Môžu agrodružstvá zvýšiť svoje predpoklady na prežitie?" Cieľom konferencie bolo poskytnúť poľnohospodárskym družstvám aktuálne informácie o nových trendoch a možnostiach riešenia problémov, s ktorými sa každodenne stretávajú. Zámerom konferencie bolo poskytnutými informáciami prispieť k zefektívneniu a dynamizácii agrodružstiev tak, aby zvýšili svoje predpoklady na konkurencieschopnosť v súčasnom trhovom prostredí. FarmFórum
Úspešnej konferencie sa zúčastnilo viac ako 150 zástupcov agrodružstiev. Tých zaujali prednášky renomovaných odborníkov, ako napríklad: Doc. Ing. Gejza BLAAS, CSc. (renomovaný poľnohospodársky ekonóm), Ing. Pavel MOULIS (pedagóg, Katedra řízení, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědelská univerzita v Praze), Ing. Radovan MIK (vedúci oddelenia alternatívneho financovania a podpory europrojektov TATRABANKA, a.s.), Ing. Adam HEŠKO a Ing. Stanislav ÁRPA (manažéri TACOMA Consulting, s.r.o.) a Daniel J. KRATKY (právny expert LawFarm, s.r.o.). Poznatkami z praxe prispel Ing. Július DURČO, predseda Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Čečejovce.
Partnermi konferencie LawFarm sa stali: Ministerstvo pôdohodpodárstva SR, mesačník Agromagazín, týždenník Farmár, poľnohospodársky server Poľnoinfo.sk, týždenník TÝŽDEŇ, mesačník Euroreport, databáza konferencií Konferencie.sk a Incoma Slovakia, s.r.o.
Fotogalériu z konferencie nájdete - tu.
Videozáznam z podujatia nájdete - tu.
Oficiálna webová stránka konferencie FarmFórum 2009 - www.farmforum.sk

Okrúhly stôl

Ako za DPL družstva nakúpiť pôdu?
» Banská Bystrica – 7.6.2018

FarmForum Region

Celoslovenská sieť vzdelávacích seminárov pre agrodružstvá.
» farmforum-region.sk

Premena DPL

Dôležité informácie o zmene DPL zo zaknihovanej na listinnú.
» dpl.sk

KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o. Protifašistických bojovníkov 11., 040 01 Košice Slovenská republika  |  Disclaimer
Telefón: +421 55 694 17 45  |  Fax: +421 55 62 30 364  |  Email: office@lawfarm.info
©2013 LawFarm - All rights reserved.
Webdesign by Webkomplex.sk