Služby spoločnosti LawFarm

Garancie k službám

Právne procesy, Vám neodporúčame vykonávať svojpomocne, bez dostatočnej odbornej spôsobilosti. Na ich realizáciu, Vám odporúčame nájsť si vždy vhodného odborného partnera. Pri výbere partnera, je kľúčové posúdiť jeho odborné kvality a garancie, ktoré Vám poskytuje. Každý právny proces totiž so sebou prináša vážne riziká, ak je uskutočnený nesprávne. Zodpovednosť pritom leží osobne na Vás, štatutárnych zástupcoch družstva.
LawFarm, s.r.o. je tým partnerom, ktorý Vám poskytuje nie len záruku odbornosti, ale aj záruku kvality právnych procesov, záruku dosiahnutia cieľa a transparentnosti nákladov.

Garancia odbornosti

Právny tím LawFarm, s.r.o., je zložený zo skúsených špecialistov na družstevné právo, a zároveň odborníkov na iné právne odvetvia. Komplexná znalosť právnej teórie a praxe, vytvára nevyhnutný predpoklad na to, aby naše služby a riešenia pre klientov, boli navrhnuté i realizované na tej najvyššej odbornej a profesionálnej úrovni. Našu odbornosť garantujeme tým najcennejším - svojim menom, ktoré vkladáme do každého úkonu pre každého nášho klienta.

Garancia kvality

Kvalitu služieb a riešení LawFarm, zabezpečujeme našim klientom aj garanciou, až do výšky 3 000 000 Eur, pre prípad, ak by klientovi vznikla škoda v súvislosti s našimi službami. Táto garancia znamená prevzatie zodpovednosti našich klientov za správnosť a zákonnosť uskutočnených právnych procesov.

Garancia dosiahnutia cieľa

Cieľ nášho klienta, sa stáva cieľom našim. Neúspech klienta, je neúspechom našim. Sme kompetentní nájsť pre klienta optimálnu cestu k cieľu a zabezpečiť jeho dosiahnutie. Stojíme si za tým, do čoho sa pustíme. Úspešnosť garantujeme svojim profesionálnym renomé.

Garancia transparentnosti nákladov

Nič pred Vami neskrývame. Honorár a náklady na všetky nami poskytnuté služby, resp. spôsob ich výpočtu, sú našim klientom známe pred ich poskytnutím. Klienti tak majú vždy prehľad o svojich nákladoch, pre rozhodnutie o poskytnutí služby a plánovanie výdavkov.

Okrúhly stôl

Ako za DPL družstva nakúpiť pôdu?
» Banská Bystrica – 7.6.2018

FarmForum Region

Celoslovenská sieť vzdelávacích seminárov pre agrodružstvá.
» farmforum-region.sk

Premena DPL

Dôležité informácie o zmene DPL zo zaknihovanej na listinnú.
» dpl.sk

KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o. Protifašistických bojovníkov 11., 040 01 Košice Slovenská republika  |  Disclaimer
Telefón: +421 55 694 17 45  |  Fax: +421 55 62 30 364  |  Email: office@lawfarm.info
©2013 LawFarm - All rights reserved.
Webdesign by Webkomplex.sk