Služby spoločnosti LawFarm

Iné právne služby

Právny tím LawFarm, s.r.o., je zložený zo špecialistov na družstevné právo a zároveň iné právne odvetvia. Komplexná znalosť právnej teórie a viac ako 15-ročné praktické skúsenosti, nám dávajú jednoznačné predpoklady na to, aby sme uspokojili to najširšie spektrum rôznorodých právnych potrieb našich klientov.
Okrem našich štandardizovaných služieb – Dokončenie transformácie a Premena DPL A-Z, zabezpečujeme klientom rad iných právnych služieb, napríklad:
  • Konzultačné služby k otázkam družstevného práva a iných právnych odvetví,
  • Kompletné organizačné zabezpečenie členských schôdzí,
  • Právna analýza dokumentov, procesov a právnych vzťahov (napr. stanovy, zmluvy, rozhodovanie),
  • Optimalizácia dokumentov, procesov a právnych vzťahov (napr. stanovy, zmluvy, rozhodovanie),
  • Právna reštrukturalizácia (napr. zmena právnej formy podniku, spájanie či rozdeľovanie podnikov),
  • Manažovanie strategických investícií.
Všetky vyššie uvedené služby sú poskytované na mieru, podľa požiadaviek a potrieb klienta. K týmto právnym službám samozrejme prislúchajú aj naše garancie.

Cenová ponuka

V prípade Vášho záujmu o cenovú ponuku alebo bližšie informácie k produktu iným právnym službám Lawfarm, vypíšte nižšie uvedený formulár, alebo kontaktujte priamo právnika LawFarm, s.r.o.: JUDr. Lukáš Hraňo, mobil: 0917/925 854, e-mail: hrano@lawfarm.info
* povinné údaje
ÚDAJE O DRUŽSTVE
Názov družstva: *
Sídlo družstva: *
IČO družstva: *
ÚDAJE O KONTAKTNEJ OSOBE DRUŽSTVA
Meno a priezvisko: *
Funkcia v družstve: *
Telefonický kontakt: *
E-mailový kontakt:

Okrúhly stôl

Ako za DPL družstva nakúpiť pôdu?
» Banská Bystrica – 7.6.2018

FarmForum Region

Celoslovenská sieť vzdelávacích seminárov pre agrodružstvá.
» farmforum-region.sk

Premena DPL

Dôležité informácie o zmene DPL zo zaknihovanej na listinnú.
» dpl.sk

KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o. Protifašistických bojovníkov 11., 040 01 Košice Slovenská republika  |  Disclaimer
Telefón: +421 55 694 17 45  |  Fax: +421 55 62 30 364  |  Email: office@lawfarm.info
©2013 LawFarm - All rights reserved.
Webdesign by Webkomplex.sk