O spoločnosti LawFarm

Predstavenie spoločnosti LawFarm

Sme popredná slovenská poradenská spoločnosť v agrosektore. Našim poslaním je poskytnúť slovenským poľnohospodárskym družstvám právne zázemie na ceste k moderným európskym agrosubjektom, a to najmä cestou optimalizácie ich vnútorného stavu a následným zvýšením konkurencieschopnosti.
Za tri roky pôsobenia na poľnohospodárskom trhu, sme dokázali nie len uspokojiť potreby radu našich klientov, ale i podoprieť svoje služby relevantnými analýzami a prieskumami, zrealizovať viacero úspešných celoslovenských sietí odborno-vzdelávacích podujatí FarmFórum Región, stať sa vydavateľom obľúbeného poradenského časopisu FARMagazín a získať si dôveru našich partnerov.
Odbornosť a pevná pozícia našej spoločnosti na slovenskom poľnohospodárskom trhu, je pre našich klientov zárukou silného partnerstva.
LawFarm, s.r.o. je členom medzinárodnej poradenskej skupiny KRATKY GLOBAL TRUST.

Krátke obrazové predstavenie LawFarm, s.r.o.


Okrúhly stôl

Ako za DPL družstva nakúpiť pôdu?
» Banská Bystrica – 7.6.2018

FarmForum Region

Celoslovenská sieť vzdelávacích seminárov pre agrodružstvá.
» farmforum-region.sk

Premena DPL

Dôležité informácie o zmene DPL zo zaknihovanej na listinnú.
» dpl.sk

KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o. Protifašistických bojovníkov 11., 040 01 Košice Slovenská republika  |  Disclaimer
Telefón: +421 55 694 17 45  |  Fax: +421 55 62 30 364  |  Email: office@lawfarm.info
©2013 LawFarm - All rights reserved.
Webdesign by Webkomplex.sk