Služby spoločnosti LawFarm

Ochrana družstva

Družstvá sú stále viac zaujímavým cieľom pre rôznych investorov. Vonkajších, tých mimo družstva, ale aj vnútorných, tých z vnútra družstva. Spravidla majú záujem o akvizíciu, teda prevzatie družstva pod svoju kontrolu. Niet sa čo čudovať. Veď nie len, že družstvá obhospodarujú významnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, že môžu investorom priniesť synergický efekt, ale aj sú z ich pohľadu podhodnotené (investori môžu teda družstvo získať za menej, ako je jeho reálna hodnota). Pri nepriateľskej akvizícii pritom neide len o majetkovú akvizíciu (získanie kľúčových aktív a pasív podniku), ale i o kapitálovú akvizíciu, teda o snahu o získanie majoritného členského podielu. Pred takouto akvizíciou družstvo spoľahlivo ochráni služba OCHRANA DRUŽSTVA PRED PREVZATÍM.
OCHRANA DRUŽSTVA PRED PREVZATÍM je súbor právnych nástrojov, zameraných na precizovanie kľúčových prvkov k ochrane družstva – stanov družstva, členskej schôdze družstva, družstevných podielnických listov družstva, vlastníckych pomerov družstva, ako aj vzájomného zosúladenia týchto prvkov (optimalizácia). Správnym použitím týchto nástrojov, je možné spoľahlivo dosiahnuť odolnosť družstva voči majetkovým či právnym útokom, ako aj stabilitu jeho vnútorných pomerov.
Službu OCHRANA DRUŽSTVA PRED PREVZATÍM poskytuje LawFarm, s.r.o. vždy na základe zodpovedného zhodnotenia individuálneho stavu a potrieb konkrétneho družstva (právna analýza). Na základe tejto analýzy predkladáme klientovi návrh riešenia, ktoré spoľahlivo naplní jeho potreby. Riešenie, ktoré klient akceptuje, pre neho zrealizujeme.
To všetko sa deje na najvyššej odbornej a profesionálnej úrovni, ktorá je výsledkom našich viac ako 15-ročných skúsenosti a rozsiahlych znalostí v oblasti družstevného práva aj iných právnych odvetví. Pri službe OCHRANA DRUŽSTVA PRED PREVZATÍM poskytujeme našim klientom aj zodpovedajúce garancie.
» Ako zistíte, že potrebujete OCHRANU DRUŽSTVA PRED PREVZATÍM?
» Koľko stojí OCHRANA DRUŽSTVA PRED PREVZATÍM?

Okrúhly stôl

Ako za DPL družstva nakúpiť pôdu?
» Banská Bystrica – 7.6.2018

FarmForum Region

Celoslovenská sieť vzdelávacích seminárov pre agrodružstvá.
» farmforum-region.sk

Premena DPL

Dôležité informácie o zmene DPL zo zaknihovanej na listinnú.
» dpl.sk

KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o. Protifašistických bojovníkov 11., 040 01 Košice Slovenská republika  |  Disclaimer
Telefón: +421 55 694 17 45  |  Fax: +421 55 62 30 364  |  Email: office@lawfarm.info
©2013 LawFarm - All rights reserved.
Webdesign by Webkomplex.sk