Služby spoločnosti LawFarm

Premena DPL A-Z

LawFarm, s.r.o. pripravila pre poľnohospodárske družstvá unikátnu službu, ktorej obsahom je zmena formy družstevných podielnických listov zo zaknihovanej podoby vedenej v CDCP, do podoby listinnej. A nie len to. Ide o riešenie šité na mieru konkrétnemu družstvu, ktoré pre Vás znamená premenu DPL:
  • bez starostí – klienti majú možnosť zvoliť si podľa vlastnej úvahy, ktoré úkony chcú realizovať vo vlastnej réžii, a ktoré úkony zverujú do našich rúk. Klienti teda môžu optimalizovať svoje náklady, interné procesy a vykonať premenu DPL bez starostí, ak vložia všetky úkony z premeny DPL úkony do rúk LawFarm, s.r.o.
  • bez rizík – v rámci služby na seba preberáme zodpovednosť za správnosť a zákonnosť procesu. V prípade, ak by z procesu premeny DPL vznikla družstvu škoda, znáša ju LawFarm, s.r.o. Viac sa dozviete v časti garancie k službám.
  • bez obáv – nové DPL, vydané po premene v listinnej podobe, sú chránené proti sfalšovaniu a zneužitiu špeciálnymi ochrannými prvkami (vodoznak, UV ochrana a pod.). DPL družstva sú tak bezpečné.
  • bez otázok – v rámci procesu premeny DPL obvykle družstvá musia komunikovať so stovkami vlastníkov DPL a zodpovedať ich otázky. To môže družstvu komplikovať bežnú administratívnu prevádzku a narušiť vzťahy s vlastníkmi DPL. V rámci služby Premena DPL A-Z preberá na seba komunikáciu s vlastníkmi DPL LawFarm, s.r.o. Všetky otázky vlastníkov DPL zodpovieme za Vás.
  • bez skrytých nákladov – v rámci Premeny DPL A-Z sa Vám nestane, že až následne zistíte celkovú výšku nákladov. Všetky náklady a poplatky sú Vám známe vopred. Družstvo tak môže kvalitne plánovať svoje výdavky na premenu DPL.
  • bez nevýhodných podmienok – cena za premenu DPL A-Z nie je vyššia, ako u iných poskytovateľov tejto služby, i keď prináša množstvo úkonov a doplnkových službieb navyše.
Zároveň je PREMENA DPL A-Z vhodným základom pre ďalšie služby LawFarm, s.r.o.
» Prečo realizovať premenu DPL?
» Aké výhody prináša premena DPL?
» Aký je právny postup a trvanie premeny DPL?
» Koľko stojí Premena DPL A-Z?

Okrúhly stôl

Ako za DPL družstva nakúpiť pôdu?
» Banská Bystrica – 7.6.2018

FarmForum Region

Celoslovenská sieť vzdelávacích seminárov pre agrodružstvá.
» farmforum-region.sk

Premena DPL

Dôležité informácie o zmene DPL zo zaknihovanej na listinnú.
» dpl.sk

KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o. Protifašistických bojovníkov 11., 040 01 Košice Slovenská republika  |  Disclaimer
Telefón: +421 55 694 17 45  |  Fax: +421 55 62 30 364  |  Email: office@lawfarm.info
©2013 LawFarm - All rights reserved.
Webdesign by Webkomplex.sk