Služby spoločnosti LawFarm

Dokončenie transformácie

Transformácia, ktorú väčšina súčasných družstiev povinne absolvovala v 90-tych rokoch, im vyvolala mnoho vnútorných komplikácií. Roztrieštenie majetku medzi veľký počet členov a vlastníkov DPL, vytvára dodnes v mnohých družstvách vnútornú nestabilitu, sťažuje ich riadenie, znižuje ich konkurencieschopnosť, a tým ohrozuje aj ich existenciu. Tento stav je dôkazom, že transformácia družstiev sa dodnes neukončila. Mnohé družstvá nie sú takými stabilnými subjektmi, aké si súčasná doba pre úspech na trhu žiada.
LawFarm, s.r.o. preto ponúka poľnohospodárskym družstvám unikátnu službu na DOKONČENIE TRANSFORMÁCIE. Obsahom služby na DOKONČENIE TRANSFORMÁCIE sú všetky právne úkony, potrebné na tejto ceste premeny nestabilného ohroziteľného družstva s roztrieštenými vlastníckymi pomermi, neefektívnymi štruktúrami a deravým právnym základom, na stabilné chránené družstvo s jasnými vlastníckymi či majetkovými pomermi, pevným právnym základom a efektívnymi rozhodovacími procesmi.
Bez ohľadu na fázu stabilizácie, v akej sa družstvo aktuálne nachádza, dokážeme družstvám poskytnúť právnu podporu na úspešné DOKONČENIE TRANSFORMÁCIE presne podľa potrieb družstva či jeho manažmentu. To všetko za dodržania zásad poctivosti a udržania korektných vzťahov klienta s ostatnými členmi družstva.
Na rozdiel od svojpomocných a neodborných právnych postupov, ktoré prinášajú mnohé závažné riziká, DOKONČENIE TRANSFORMÁCIE s LawFarm, s.r.o. je výsledkom našich viac ako 15-ročných skúsenosti a rozsiahlych znalostí v oblasti družstevného práva aj iných právnych odvetví. Pri DOKONČENÍ TRANSFORMÁCIE poskytujeme našim klientom aj zodpovedajúce garancie.
» Ako zistíte, že potrebujete DOKONČENIE TRANSFORMÁCIE?
» Aké výhody prináša DOKONČENIE TRANSFORMÁCIE?
» Aký je právny postup pri DOKONČENÍ TRANSFORMÁCIE?
» Aké riziká má nesprávny postup pri DOKONČENÍ TRANSFORMÁCIE?
» Koľko stojí DOKONČENIE TRANSFORMÁCIE?
K privatizácii družstiev, teda k potrebe DOKONČENIA TRANSFORMÁCIE, sa nám začiatkom roka 2010 vyjadrili aj na slovo vzatí odborníci, so skúsenosťami z družstevnej praxe i ministerských postov. Názor Stanislava Becíka a Szolta Simona Vám prinášame v nasledujúcich videách:

Okrúhly stôl

Ako za DPL družstva nakúpiť pôdu?
» Banská Bystrica – 7.6.2018

FarmForum Region

Celoslovenská sieť vzdelávacích seminárov pre agrodružstvá.
» farmforum-region.sk

Premena DPL

Dôležité informácie o zmene DPL zo zaknihovanej na listinnú.
» dpl.sk

KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o. Protifašistických bojovníkov 11., 040 01 Košice Slovenská republika  |  Disclaimer
Telefón: +421 55 694 17 45  |  Fax: +421 55 62 30 364  |  Email: office@lawfarm.info
©2013 LawFarm - All rights reserved.
Webdesign by Webkomplex.sk